Subtitles for The Witness


Banned for over a decade for its outspoken criticism of the post-WWII communist regime in Hungary, Péter Bacsó's 'The Witness' has since then achieved unparalleled cult status in its native...

Release: 06/18/1982

IMDB: 8.6

Genders: Drama, Comedy

Countries: Hungarian

Time: 105 min

Updated: 9 months ago

Loading...
Loading...

List subtitles for The Witness

Chinese BG code N/A one year ago 1 29.7KB 【http://zero-games.ru/video/The_Witness_1969.html】OR【ed2k://|file|证人.A.Tanú.AKA.The.Witness.1969.D9.MiniSD-TLF.mkv|795637046|B07A4BF579FB370CE1234742F2B03351|/】
English N/A one year ago 1 30.2KB
Loading...
Farsi/Persian DVD one year ago 1 30.5KB ترجمه و زيرنويس از D R . L E C T E R . 7 6 @ G M A I L
Vietnamese The Witness - 1969 one year ago 1 42.4KB Do phụ đề BẢN GỐC TIẾNG ANH bỏ trống một số chỗ không thể hiện và định vị sai về thời gian tại nhiều vị trí nên xin được bổ sung những khiếm khuyết đó bằng phụ đề mới khác.File phụ đề mới nhất đã được sửa chữa chính xác đến ngày 01/12/2012:Tên file: NhanChung(ATanu)-1969-BoSungSuaThemMotSoCau-VIE.SRT
Vietnamese A tanú/The Witness/Nhan chung (Hungary-1961) one year ago 1 42KB A tanú/The Witness/Nhan chung (Hungary-1961). File nay da sua cac loi ve dich cau, ve time.
Vietnamese A Tanú (Nhân chứng) one year ago 2 76.7KB Phụ đề tiếng Việt phim Nhân chứng (A Tanú) - Hungary - 1969