The Faith of Anna Waters (2016) Vietnamese Subtitles


Release:

IMDB: 4.1

Genders: Drama, Mystery, Horror

Countries: English

Time: min

Updated: 8 months ago

Subtitle Info

Updated
8 months ago
Framerate
Files
1
File Size
24.8KB
Language
Vietnamese
Release Type
Blu-ray
Relase Info:

The.Faith.of.Anna.Waters.2016.720p.BluRay.x264-WiKi

Create By
Fan Duong
Comment
Sub được chỉnh sửa từ FujiToday

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese The.Faith.of.Anna.Waters.2016.720p.BluRay.x264-WiKi 8 months ago 1 24.8KB Sub được chỉnh sửa từ FujiToday

Subtitle Preview

1
00:00:44,176 --> 00:00:47,010
GIÁO SĨ: Dưới danh nghĩa
của toàn thể vũ trụ,

2
00:00:47,012 --> 00:00:49,379
bởi Chúa - người có quyền
ủy thác--

3
00:00:49,381 --> 00:00:50,547
Đủ rồi đấy!

4
00:00:53,352 --> 00:00:57,487
Vậy mày sẽ giết hắn ta
dưới danh dự của Chúa

5
00:00:57,489 --> 00:00:59,589
để cứu rỗi?

6