The Butterfly Effect 2 (2006) Polish Subtitles


Nick Larson discovers a supernatural way to alter his life and travel back in time to key moments in his life by looking at photographs.

Release:

IMDB: 4.4

Genders: Thriller, Drama, Sci-Fi

Countries: English

Time: 92 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
21.4KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

The.Butterfly.Effect.DVDRip.XviD-DMT POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Subtitle Preview

{300}{400}T³umaczenie: MarekZ (marekz@irc.pl)|w oparciu o wersjê Kissiel'a|D³ugoœæ filmu: 1:49:04
{705}{809}Powiedziano, ¿e coœ tak nieznacz¹cego|jak trzepotanie skrzyd³a motyla...
{810}{975}...mo¿e spowodowaæ tajfun w zupe³nie|innej czêœci œwiata - Teoria Chaosu
{1734}{1883}Jeœli ktokolwiek to znajdzie, to znaczy,|¿e mój plan nie zadzia³a³
{1963}{2104}i ju¿ jestem martwy.|Ale jeœli jakoœ uda³o by mi si&
Loading...