One Hour Photo (2002) Polish Subtitles


An employee of a one-hour photo lab becomes obsessed with a young suburban family.

Release:

IMDB: 6.8

Genders: Drama, Horror, Thriller

Countries: USA

Time: 96 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
14KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

1038860347-4-One.Hour.Photo.DVD.SCREENER.XviD-DVL PL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish 1038860347-4-One.Hour.Photo.DVD.SCREENER.XviD-DVL PL one year ago 1 14KB

Subtitle Preview

0:00:54:ZDJÊCIE W GODZINÊ
0:00:58:T³umaczenie Ghost|Softkill Crew
0:01:01:Synchronizacja sUPERgIRL
0:01:33:Proszê obróciæ siê w prawo.
0:01:43:To wszystko.|Proszê iœæ za lini¹.
0:02:07:Wywo³aliœmy ten film panie Parish.
0:02:11:Nie s¹ to naj³adniejsze zdjêcia.
0:02:12:Zostawi³ pan te¿ aparat w hotelu.
0:02:15:Wywo³aliœmy tak¿e film, który by³ w œrodku.
0:02:16:Mog&