My Fair Lady Vietnamese Subtitles


Add a Plot »

Release:

IMDB: 7.1

Genders: Romance, Comedy

Countries: Korean

Time: min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
69.3KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

my fair lady dvdrip

Create By
IKNguyen
Comment
dvdrip 1gb

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese take of the young ladyMy Fair Lady one year ago 16 429.6KB My Fair Lady HDTV

Subtitle Preview

1
00:04:56,296 --> 00:04:58,924
Freddy, ra gọi xe đi!

2
00:04:59,007 --> 00:05:01,218
Con muốn mẹ bị sưng phổi hay sao?

3
00:05:12,729 --> 00:05:15,649
Sao còn đứng đó? đi gọi xe mau!

4
00:05:15,941 --> 00:05:17,985
Thôi được, để con gọi.

5
00:05:34,042 --> 00:05:37,212
Đi đâu thì phải ngó chứ!

6
00:05:37,337 --> 00:05:38,589
Xin lỗi!