Jaws (1975) Vietnamese Subtitles


When a gigantic great white shark begins to menace the small island community of Amity, a police chief, a marine scientist and a grizzled fisherman set out to stop it.

Release:

IMDB: 8

Genders: Drama, Horror, Adventure, Thriller

Countries: USA

Time: 124 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
29.2KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Ham Ca Map 2 VIE

Create By
Cleon
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Jaws.1975.mHD-720p.BluRay.AC3.x264-TRiM one year ago 1 45.6KB đổi tên sub cho các bro dễ kiếm
Vietnamese Jaws.1975.720p.BluRay.x264.DTS-HDChina one year ago 1 45.6KB Đã sync chuẩn cho bản Bluray HDChina . Các bác test và cho ý kiến nhé !!!
Vietnamese Jaws 1975 720p HDTV DTS x264-DON one year ago 1 40.3KB sub Vie anh Cuong viettorrent.vn sync
Vietnamese Jaws 1975 Hm c mp m-hd x264 one year ago 1 35.1KB
Vietnamese Jaws 1975 DVDrip [chuan voi ban AVI 694Mb one year ago 2 49.6KB
Vietnamese Jaws 1. 1975 one year ago 1 41.9KB
Vietnamese Jaws 1975Phu de cua Cleon da chinh lai Font one year ago 1 34.1KB Day la File phu de cua ban Cleon, minh chi chinh lai font Unicode de cho anh em tien xem phim thoi ^_^!
Vietnamese Ham Ca Map 2 VIE one year ago 1 29.2KB

Subtitle Preview

2
00:03:47,741 --> 00:03:51,507
Nhanh leân
Nhanh leân! nhanh leân!

6
00:05:46,693 --> 00:05:49,355
-Anh ñaõ ñi ñaâu vaäy?
-Anh ñeán treã.

7
00:05:49,429 --> 00:05:52,296
Vieäc aáy thì em bieát roài. Anh aø,
chuyeän naøy quan troïng vôùi em..

8
00:05:52,365 --> 00:05:55,664
Hendricks giöõ