Gone in 60 Seconds (1974) Vietnamese Subtitles


Insurance investigator Maindrian Pace and his team lead double-lives as unstoppable car thieves. When a South American drug lord pays Pace to steal 48 cars for him, all but one, a 1973 Ford...

Release:

IMDB: 6.5

Genders: Action, Crime, Drama

Countries: USA

Time: 105 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
45.8KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Gone In 60 Seconds

Create By
DarkMagician
Comment
Chỉnh sửa rất chuẩn theo bản m-HD

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Gone In 60 Seconds one year ago 1 45.8KB Chỉnh sửa rất chuẩn theo bản m-HD

Subtitle Preview

1
00:03:30,567 --> 00:03:32,567
Tomphy đã nhầm lẫn.

2
00:03:32,833 --> 00:03:35,433
Hắn nói là có bảo vệ ở đầu đường
Wayton và Waykin.

3
00:03:35,533 --> 00:03:36,267
Chính là ở đây rồi.

4
00:03:36,467 --> 00:03:39,333
Không phải đâu.
Là đường Wayton 9024.

5
00:03:39,833 --> 00:03:42,000
Cái gì?
Là chiếc đó