Futurama (2003) Vietnamese Subtitles


Fry, a pizza guy, is accidentally frozen in 1999 and thawed out New Year's Eve 2999.

Release:

IMDB: 8.6

Genders: Sci-Fi, Comedy, Animation

Countries: USA

Time: 22 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
10.3KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Futurama.S01-E01.vietsub

Create By
dantepro195
Comment
Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Futurama.S03-E11.vietsub one year ago 1 11.7KB
Vietnamese Futurama.S03-E06.vietsub one year ago 1 11.2KB Translated by True Ham
Vietnamese Futurama.S03-E07.vietsub one year ago 1 10.8KB Translated by Vũ Đức Vượng
Vietnamese Futurama.S01-E04.vietsub one year ago 1 13.8KB
Vietnamese Futurama.S01-E03.vietsub one year ago 1 12.2KB
Vietnamese futurama.E03xE04.parasites_lost one year ago 1 9.8KB
Vietnamese Futurama.S01-E02.vetsub one year ago 1 10.6KB http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S01-E01.vietsub one year ago 1 10.3KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S03-E02.vietsub one year ago 1 10.1KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S03-E01.vietsub one year ago 1 8.8KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789 sub team https://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%C3%ADch-Futurama/969180723144996?fref=ts
Vietnamese Futurama.S02-E20.vietsub one year ago 1 10.5KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S02-E20.vietsub one year ago 1 10.5KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S02-E19.vietsub one year ago 1 12.8KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789

Subtitle Preview

1
00:00:06,600 --> 00:00:10,280
FRY: Space: nó cứ đi mãi,đi mãi.

2
00:00:10,640 --> 00:00:13,800
Khi bạn đến điểm cuối cùng,
một con khỉ đột ném thùng vào bạn.

3
00:00:19,840 --> 00:00:24,560
-đó là cách bạn chơi cái game này.
-bạn bốc mùi, kẻ thua cuộc.

4
00:00:24,800 --> 00:00:28,200
Fry! chuyển Pizza. nhanh lên!

5
Loading...