Futurama (2003) Farsi/Persian Subtitles


Fry, a pizza guy, is accidentally frozen in 1999 and thawed out New Year's Eve 2999.

Release:

IMDB: 8.6

Genders: Sci-Fi, Comedy, Animation

Countries: USA

Time: 22 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
8.8KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

FuturamaS02-E06

Create By
leon_reporter_2009
Comment
www.imdb-dl.com

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian Anthology of Interest 2 one year ago 1 9.5KB
Farsi/Persian Futurama - S04E01 - Roswell That Ends Well---mahdivita one year ago 1 9.3KB تنظیم وترجمه........mahdivita
Farsi/Persian Futurama - S04E01 - Roswell That Ends Well---mahdivita one year ago 1 9.3KB ترجمه تنظیم ویرایش mahdivita
Farsi/Persian Futurama.S07E26 one year ago 1 9KB فصل هفتم - قسمت بیست و ششم
Farsi/Persian Futurama S07E25 one year ago 1 10.2KB فصل هفتم -- قسمت بیست و پنجم
Farsi/Persian Futurama.S07E16 one year ago 1 12.3KB Translated By Leon_reporter_2009 (IMDb-Dl)
Farsi/Persian Futurama.S07E15 one year ago 1 11.9KB Translated By Leon_reporter_2009 (IMDb-Dl)
Farsi/Persian Futurama.S07E14 one year ago 1 9.5KB Translated By Leon_reporter_2009 (IMDb-Dl)
Farsi/Persian Futurama.S03E05 one year ago 1 8.4KB Translated By Leon & Mat13 (IMDb-Dl)
Farsi/Persian Futurama.S07E10 one year ago 1 10.7KB Translated By Leon_reporter_2009 (IMDb-Dl)
Farsi/Persian Futurama.S07E12 one year ago 2 23.2KB Translated By Leon_reporter_2009 (IMDb-Dl)
Farsi/Persian Futurama.S07E13 one year ago 2 23.2KB Translated By Leon_reporter_2009 (IMDb-Dl)
Farsi/Persian Futurama.S07E11 one year ago 1 10.4KB Translated By Leon_reporter_2009 (IMDb-Dl)
Farsi/Persian FuturamaS07-E09 one year ago 1 11KB Translated By Leon_reporter_2009 (IMDb-Dl)
Farsi/Persian Futurama.S07E08 - Amir5[IMDb-Dl] one year ago 1 9.4KB WWW.imdb-dl.COM تیم ترجمه
Farsi/Persian FuturamaS07-E07 one year ago 1 11.1KB WWW.imdb-dl.COM تیم ترجمه
Farsi/Persian FuturamaS07-E06 one year ago 2 48.1KB www.IMDB-DL.com تیم ترجمه
Farsi/Persian FuturamaS03-E04 one year ago 1 8.1KB Translated By Leon & Clyde (IMDb-Dl)
Farsi/Persian FuturamaS03-E02 one year ago 1 7.4KB www.imdb-dl.com تیم ترجمه
Farsi/Persian FuturamaS07-E05 one year ago 1 0B IMDb-Dl کاری از تیم ترجمه
Farsi/Persian FuturamaS07-E04 one year ago 1 13.4KB IMDB-DL تیم ترجمه
Farsi/Persian FuturamaS03-E01 one year ago 1 7.4KB www.imdb-dl.com تیم ترجمه
Farsi/Persian FuturamaS07-E03 one year ago 1 12.3KB www.imdb-dl.com تیم ترجمه
Farsi/Persian FuturamaS07-E01 one year ago 1 9.5KB www.imdb-dl.com تیم ترجمه ی
Farsi/Persian FuturamaS07-E01 one year ago 3 43.2KB www.imdb-dl.com تیم ترجمه ی
Farsi/Persian FuturamaS02-E19 one year ago 1 8.9KB تیم ترجمه ی www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E18 one year ago 1 7.9KB تیم ترجمه ی www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E17 one year ago 2 50.8KB تیم ترجمه ی www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E16 one year ago 1 8.5KB تیم ترجمه ی www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E15 one year ago 1 9.6KB تقدیم به سایت www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E14 one year ago 1 9.4KB تقدیم به سایت www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E13 one year ago 1 15.7KB تقدیم به سایت www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E12 one year ago 1 9.3KB تقدیم به سایت www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E11 one year ago 1 9.2KB تقدیم به سایت www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E10 one year ago 1 10.7KB تقدیم به سایت www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E09 one year ago 1 9.3KB www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E08 one year ago 1 8.6KB www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E07 one year ago 1 8.8KB www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E06 one year ago 1 8.8KB www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E05 one year ago 2 49.3KB www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E04 one year ago 1 9.8KB www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E03 one year ago 1 10.5KB www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E02 one year ago 1 9.8KB www.imdb-dl.com
Farsi/Persian FuturamaS02-E01 one year ago 1 10KB www.imdb-dl.com

Subtitle Preview

1
00:00:05,453 --> 00:00:10,083
ÇӁÑå ÂÑǍÇäæ
ÇӁÑå ˜ÔäÏå ÈÇ äÇã ÈÇãÒå ÇÓÊ


2
00:00:10,084 --> 00:00:11,084
A
ÈÇ ÇÝÊÎÇÑ ÊÞÏíã ãí ˜äÏ


3
00:00:11,084 --> 00:00:12,084
AM
ÈÇ ÇÝÊÎÇÑ ÊÞÏíã ãí ˜äÏ


4
00:00:12,084 --> 00:00:13,084
AMI
ÈÇ ÇÝÊÎÇÑ ÊÞÏíã ãí ˜äÏ


5
00:00:13,084 --> 00:00:15,084
AMIR
ÈÇ ÇÝÊÎÇÑ ÊÞÏíã ãí ˜äÏ

Loading...