Dark Angel (2014) Vietnamese Subtitles


A group of genetically-enhanced children escape from a lab project. Years later we meet Max, one of the escapees who now works for a messenger service in the post-apocalyptic Pacific Northwest.

Release:

IMDB: 7.4

Genders: Action, Drama, Mystery

Countries: USA

Time: 60 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
21.2KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Dark Angel S01 E05 I-Max subteam Dr.Dz

Create By
meomuido218
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Dark Angel S02 DVDRip x264 AC3-ss one year ago 21 298.7KB Sync lại của i-max
Vietnamese Dark Angel Season 2 - I-Max one year ago 6 0B Mình gom hết toàn bộ các sub của I-max vào đây cho các bạn tiện download.
Vietnamese Dark Angel Season 1 - I-Max one year ago 21 356.1KB Mình gom hết toàn bộ các sub của I-max vào đây cho các bạn tiện download.
Vietnamese Dark Angel S02 E21 I-Max one year ago 1 16.8KB
Vietnamese Dark Angel S02 E20 I-Max subteam one year ago 1 14.4KB
Vietnamese Dark Angel S02 E19 I-Max subteam one year ago 1 13.3KB
Vietnamese Dark Angel S02 E18 I-Max subteam one year ago 1 12KB
Vietnamese Dark Angel S02 E17 I-Max subteam one year ago 1 13KB
Vietnamese Dark Angel S02 E16 I-Max subteam one year ago 1 13.3KB
Vietnamese Dark Angel S02 E15 I-Max subteam one year ago 1 16.7KB
Vietnamese Dark Angel S02 E14 I-Max subteam one year ago 1 14.2KB
Vietnamese Dark Angel S02 E13 I-Max subteam one year ago 1 12.2KB
Vietnamese Dark Angel S02 E12 I-Max subteam one year ago 1 13.8KB
Vietnamese Dark Angel S02 E11 I-Max subteam one year ago 1 12.6KB
Vietnamese Dark Angel S02 E10 I-Max subteam one year ago 1 13KB
Vietnamese Dark Angel S02 E09 I-Max subteam one year ago 1 14.5KB
Vietnamese Dark Angel S02 E08 I-Max subteam one year ago 1 12.7KB
Vietnamese Dark Angel S02 E07 I-Max subteam one year ago 1 13.8KB
Vietnamese Dark Angel S02 E06 I-Max subteam one year ago 1 0B
Vietnamese Dark Angel S02 E05 I-Max subteam one year ago 1 15.5KB
Vietnamese Dark Angel S02 E04 I-Max subteam one year ago 1 12.8KB
Vietnamese Dark Angel S02 E03 I-Max subteam one year ago 1 13.3KB
Vietnamese Dark Angel S02 E02 I-Max subteam one year ago 1 12.9KB
Vietnamese Dark Angel S02 E01 I-Max subteam one year ago 1 13.2KB
Vietnamese Dark Angel S01 E21 I-Max subteam one year ago 1 12.8KB
Vietnamese Dark Angel S01 E20 I-max subteam one year ago 1 14.5KB
Vietnamese Dark Angel S01 E18 I-max subteam one year ago 1 15.5KB
Vietnamese Dark Angel S01 E19 I-max subteam one year ago 1 13.2KB
Vietnamese Dark Angel S01 E17 I-max subteam one year ago 1 12.2KB
Vietnamese Dark Angel S01 E16 I-max subteam one year ago 1 16KB
Vietnamese Dark Angel S01 E15 I-max subteam one year ago 1 15KB
Vietnamese Dark Angel S01 E14 I-max subteam one year ago 1 14.2KB
Vietnamese Dark angel season 1 ESP 4 one year ago 1 18.5KB
Vietnamese Dark Angel S01 E12 I-max subteam one year ago 1 15KB
Vietnamese Dark Angel S01 E13 I-max subteam one year ago 1 12.7KB
Vietnamese Dark Angel S01 E11 I-max subteam one year ago 1 15.4KB
Vietnamese Dark Angel S01 E10 I-max subteam one year ago 1 16.3KB
Vietnamese Dark Angel ESP 3 season 1 one year ago 1 21.4KB
Vietnamese Dark Angel ESP 2 season 1 one year ago 1 19.3KB Delay to make sub for J.T must die
Vietnamese Dark Angel Esp1 season 1 one year ago 1 36.1KB
Vietnamese Dark Angel S01 E08 I-max subteam one year ago 1 16.2KB
Vietnamese Dark Angel S01 E06 I-max subteam one year ago 1 20.1KB
Vietnamese Dark Angel S01 E09 I-max subteam one year ago 1 20.2KB
Vietnamese Dark Angel S01 E07 I-max subteam one year ago 1 19.6KB
Vietnamese Dark Angel S01 E05 I-Max subteam Dr.Dz one year ago 1 21.2KB
Vietnamese Dark Angel S01 E04 I-Max subteam one year ago 1 17.6KB
Vietnamese Dark Angel S01 E03 I-Max subteam one year ago 1 20.1KB
Vietnamese Dark Angel S01 E02 I-Max subteam one year ago 1 18.2KB
Vietnamese Dark Angel S01 E01 I-Max subteam one year ago 1 34.8KB
Vietnamese S1E04C.R.E.A.M one year ago 1 17.5KB
Vietnamese S1E03Flushed one year ago 1 17.7KB

Subtitle Preview

1
00:00:03,164 --> 00:00:05,537
Tôi không ngủ nhiều lắm,
nhưng vẫn cảm thấy khỏe.

2
00:00:05,625 --> 00:00:11,046
Nó chiếm cả đống thời gian, trong khi
tôi luôn có thể tìm thấy những việc
hiệu quả hơn để làm.

3
00:00:30,608 --> 00:00:35,436
Ðôi khi tôi nghĩ: "Mọi người làm sao vậy,
phí phạm cuộc sống vào việc ngủ?"

4
Loading...