Bowfinger (1999) Bulgarian Subtitles


When a desperate movie producer fails to get a major star for his bargain basement film, he decides to shoot the film secretly around him.

Release:

IMDB: 6.4

Genders: Comedy

Countries: USA

Time: 97 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
23.976
Files
1
File Size
24.3KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Bowfinger-BG

Create By
victoryzf
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Bowfinger-BG one year ago 1 24.3KB

Subtitle Preview

{2825}{2945}ÁOÓÔÈÍÃÚÐ
{2963}{3018}Áîóôèíãúð èíòåðíåøúíúë ïèê÷úðñ
{3021}{3064}Îáàæäà ñå ×åðèñ îò ÀÒ&Ò.
{3068}{3169}Àêî ñìåòêàòà Âè îò 5,45 $ ñ&#