Band of Brothers (2005) Farsi/Persian Subtitles


The story of Easy Company of the US Army 101st Airborne division and their mission in WWII Europe from Operation Overlord through V-J Day.

Release:

IMDB: 9.5

Genders: Action, Drama, History

Countries: USA, UK

Time: 705 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
12.2KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

Band.Of.Brothers.S01E04.2001.BluRay.1080p.x264

Create By
asadi007
Comment

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian Band Of Brothers(Complete Season 1)720 & 1080 BluRay one year ago 10 172.2KB SepehrRed90 : هماهنگی زیرنویس
Farsi/Persian Band of Brothers.720p.hddvd.x264-hv one year ago 10 170.8KB تمام قسمت ها
Farsi/Persian Band of Brothers all episodes 480p 200mb one year ago 10 170.8KB بهترین نسخه ای که دیدم رو هماهنگ کردم
Farsi/Persian Band of Brothers 2001 one year ago 10 170.6KB یک فصل کامل تنظیم با نسخه 200 مگابایتی
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E10.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 19.1KB
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E09.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 13.3KB
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E05.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 0B
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E07.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 24.6KB
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E08.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 20.8KB
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E06.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 15.5KB
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E04.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 12.2KB
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E03.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 17.8KB
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E02.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 13.4KB
Farsi/Persian Band.Of.Brothers.S01E01.2001.BluRay.1080p.x264 one year ago 1 20.7KB
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 15.6KB Episode 9
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 24.5KB Episode 8
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 22.5KB Episode 10
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 18.1KB Episode 5
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 29KB Episode 7
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 14.3KB Episode 4
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 18.2KB Episode 6
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 24.4KB Episode 1
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 20.9KB Episode 3
Farsi/Persian Band of Brothers one year ago 1 15.7KB Episode 2
Farsi/Persian Band Of Brothers one year ago 5 108.8KB ANSI and Unicode (All 10 Episodes)

Subtitle Preview

1
00:02:31,274 --> 00:02:36,196
ãÑÏÇä Êæ˜æ ÇæäÇíí ÈæÏä ˜å ÇÒ
.åãæä ÇÈÊÏÇ ÇæäÌÇ ÈæÏä

2
00:02:36,613 --> 00:02:39,991
.ÇæäÇ Îíáí Õãíãí ÈæÏä

3
Loading...